Despre Scoala "Romul Ladea"Conducerea Scolii Gimnaziale "Romul Ladea"Colectivul Scolii Gimnaziale "Romul Ladea"Invatamantul primarAn scolar 2012-2013An scolar 2013-2014Invatamantul gimnazialAn scolar 2012-2013An scolar 2013-2014Cabinet de asistenta psihopedagogicaSaptamana "Scoala altfel"Gradinita PN 4Gradinita Bradisorul de JosGradinita BrosteniBiblioteca ScolaraClub sportivAnunturiStiri si evenimenteInscrierea in invatamantul primar 2015-2016Inscrierea in invatamantul primar 2016-2017, pag.1Inscrierea in invatamantul primar 2016-2017, pag.2Inscrierea in invatamantul primar 2016-2017, pag.2ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2021-2022Inscrierea in invatamantul primar 2014-2015 Inscrierea in invatamantul primar 2020-2021Posturi didactice/catedre vacante/ rezervate pentru etapa de transfer la Scoala Gimnaziala "Romul Ladea"Posturi didactice/catedre vacante la Scoala Gimnaziala "Romul Ladea" Posturi didactice/catedre vacante la Scoala Gimnaziala "Romul Ladea" 2016Posturi didactice/catedre vacante la Scoala Gimnaziala "Romul Ladea" 2017Evaluarea Nationala - pag. 1Evaluarea Nationala -pag.2Evaluarea Nationala -pag.3Evaluarea Nationala -pag.4Inscrierea la liceuInscrierea la liceu 2015Stiri si evenimente; an scolar 2015-2016Evenimente importante la noi in scoalaOferta scolii, buget, plan managerialStiri si evenimente 2016 pag.1Stiri si evenimente 2016 pag.2Stiri si evenimente - an scolar 2016 / 2017, pag.1Stiri si evenimente, an scolar 2016/2017, pag.2Inscrierea in invatamantul prescolar 2020-2021Mediator scolar -concurs pag.1Mediator scolar -concurs pag.2Mediator scolar -concurs pag.3Îngrijitoare - post vacant pag.1 Îngrijitoare - post vacant pag.2Muncitor întreținere - post vacant pag.1Muncitor întreținere - post vacant pag.2Anunțuri - posturi vacanteAnunturi examene corigente 2017 - pagina 1Anunturi examene corigente 2017 - pagina 2Anunturi examene corigente 2017 - pagina 3Anunturi examene corigente 2017 - pagina 4 Anunțuri - acordare ajutor financiar pentru achiziția unui calculatorAnunțuri - BURSE ȘCOLAREAnunțuri - CONCURSURI ȘCOLAREDepartamentul CONTABILITATECONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE "ROMUL LADEA" CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE "ROMUL LADEA" pag.2CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE "ROMUL LADEA" pag.3CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE "ROMUL LADEA" pag.4CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE "ROMUL LADEA" pag.5CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE "ROMUL LADEA" pag.6.1CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE "ROMUL LADEA" pag.6.2Proiecte, programe, regulamenteCLASA ICLASA a II-aclasa a II-a CCLASA a III-aclasa a III-a DCLASA a IV-aScoli structuri ale Scolii Gimnaziale "Romul Ladea" OravitaInvatamant gimnazialGalerie foto 2012-2013Galerie foto 2013-2014ContactForum parinti-elevi-profesori
Nr. înregistrare 116 din 28.02.2012 PROIECT ŞCOALA ALTFEL 02- 06.04. 2012 TITLUL- ''ŞCOALA ALTFEL încă un pas către dezvoltarea abilităţilor de viaţă” OPIS 1. Copii ale proceselor- verbale încheiate în urma consultării factorilor implicaţi 2. Programul/Orarul “Şcolii Altfel” (pe cicluri de învăţământ, pe clase/grupuri de clase, după caz) 3. Fişele de activitate (pe cicluri de învăţământ, după caz) 4. Raportul final al “Şcolii Altfel” 5. Anexe (materiale diverse, exemple de bună practică- chestionare de evaluare activitate etc.) INFORMAŢII DESPRE INSTITUŢIE Unitatea școlară: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ROMUL LADEA” ORAVIŢA a. Adresa completă: Strada Zona-Gării Nr.1, Oraviţa, 325600, Caraş-Severin b. Nr. de telefon/fax: 0255-572126 c. Adresă poştă electronică : scromulladea@yahoo.com; web-site: www.scoalaromulladea.ro d. Persoană de contact (nume și prenume, funcție, date de contact): Prof. Camelia Pîrvu, Consilier educativ camipirvu@yahoo.com , 0763034700 DEVIZĂ : Cu fiecare zi în care abilităţile de viaţă vor fi mai cunoscute şi mai promovate în şcoală , noi, cei de la catedră , vom fi mai aproape de obiectivul educaţional propus şi de condiţia de educator, de modelator de personalităţi. Obiective cadru
 • Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine ca persoană unică şi valoroasă ;
 • Formarea atitudinilor, achiziţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor interpersonale;
 • Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor;
 • Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei;
 • Exersarea abilităţilor de management al unui stil viaţă de calitate.
Valori şi atitudini
 • Respect şi încredere în sine şi în ceilalţi
 • Aprecierea unicităţii fiecăruia
 • Receptivitate la emoţiile celorlalţi
 • Valorizarea relaţiilor inter-personale
 • Valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor
 • Adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare
 • Responsabilitate şi ambiţie pentru decizii şi acţiuni privind cariera
 • Interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare
 • Orientare spre o viaţă de calitate în prezent şi în viitor
Educarea, formarea şi exersarea abilităţilor de viaţă se realizează permanent în viaţa noastră, fie într-un mod organizat şi structurat (în conformitate cu anumite norme generale şi pedagogice, desfăşurate într-un cadru organizaţional) sau, dimpotrivă, în mod spontan (întâmplător, difuz, neoficial). Au fost organizate în anul 2009, la nivel naţional, focus-grupuri ce au avut loc în unităţi de învăţământ preuniversitar. Pornind de la acest studiu, abilităţile de viaţă pot fi împărţite pe categorii de vârstă în funcţie de nevoile reale ale elevilor prin care se dezvoltă totodată şi competenţele cheie pe care am construit în şcoala noastră programul « Şcoala altfel ». Pentru categoria de vârstă 6-10 / 11 ani:
 • abilităţi sociale care să conducă la integrarea "şcolarului mic" în colectiv, clasă, societate şi să comunice şi relaţioneze cu adulţii;
 • abilităţi de comunicare în limba română , dar şi într-o limbă străină;
 • abilităţi de autocunoaştere (atât sub aspect fiziologic, cât mai ales sub aspect emoţional);
 • abilităţi practice (dezvoltarea eco-civică, amenajarea şi întreţinerea spaţiului în care locuiesc, etc.)
Pentru categoria de vârstă 10/11-14/15 ani:
 • abilităţi de comunicare eficientă, verbal şi scris ;
 • abilităţile practice (de mânuire a diverselor obiecte, de organizare, etc);
 • abilităţi de explorare a mediului înconjurător (la aceast vârstă este foarte important să ştie să se descurce în diverse situaţii) ;
 • abilităţi TIC (de utilizare a calculatorului);
 • abilităţi artistice (de exprimare prin muzica, dans, arta a gandurilor, emotiilor, valorilor si nu in ultimul rand comportamente);
 • abilităţi sociale (de integrare social , de interacţiune în societate, de cooperare în grupuri de apartenenţă, spirit de echipă, de respectare a regulilor sociale);
 • abilităţi de cunoaştere şi autocunoaştere (de a îşi exprima şi controla emoţiile, de a asculta, de a şti să câştige, dar şi de a pierde, de a învăţa din propriile greşeli, răbdare, putere de concentrare, perseverenţă, de soluţionare a conflictelor în cadrul grupului etc.) ;
 • abilitatea de a învăţa să înveţi.
La baza proiectării programului « Şcoala altfel » din şcoală noastră stau competenţele cheie europene. Competenţele cheie sunt esenţiale într-o societate bazată pe cunoaştere şi garantează individului/elevului o mai mare flexibilitate pe piaţa forţei de muncă, îi permite să se adapteze mai rapid la schimbările constante într-o lume din ce în ce mai interconectată. Formarea individului ţinând cont de aceste competenţe cheie a pornit de la recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Europei, din 18 decembrie 2006 privind competenţele cheie pentru învăţarea continuă. Competenţele cheie ar trebui să fie achiziţionate de către tineri/elevi la sfârşitul învăţământului obligatoriu şi pregătirea acestora pentru viaţa de adult, în special pentru viaţa profesională, acestea constituind o bază pentru învăţarea ulterioară, dar şi de adulţi pe toată durata vieţii lor, printr-un proces de dezvoltare şi de actualizare a aptitudinilor. Acest cadru defineşte opt categorii de competenţe cheie şi descrie cunoştinţele esenţiale, aptitudinile şi atitudinile legate de fiecare dintre acestea. Ele fac parte din Cadrul European de Referinţă şi tot mai multe instrumente de recunoaştere a competenelor le folosesc ca model (ex. Europass ). Aceste competenţe cheie sunt: 1. Comunicarea în limba maternă (limba română) Comunicarea în limba maternă se referă la abilitatea de a ne exprima gândurile, sentimentele şi faptele, atât oral, cât şi în scris (ascultare, vorbire, citire şi scriere), şi să interacţionăm cu alţi oameni într-un mod adecvat, în educaţie şi formare, muncă, acasă şi în timpul liber. 2. Comunicarea într-o limbă străină Comunicarea într-o limbă străină este strâns legată de comunicare în limba noastră. Se bazează pe capacitatea de a înţelege şi exprima gândurile, sentimentele şi faptele oral sau în scris la locul de muncă, acasă, în timpul liber, în educaţie şi formare în funcţie de ceea ce vrem şi avem nevoie. 3. Competenţe matematice şi competenţe de bază în domeniul ştiinţei şi tehnologiei Competenţele matematice sunt legate de capacitatea de a folosi cunoştinţele matematice pentru a rezolva o serie de probleme în situaţii de zi cu zi. Pe lângă cunoştinţe sunt la fel de importante procesul şi activitatea de dezvoltare a competenţelor matematice şi competenţele în domeniul ştiinţei şi tehnologiei. Competenţa ştiinţifică se refer la capacitatea şi dorinţa noastră de a utiliza cunoştinţe şi metode pentru a explica lumea naturală. Competenţa în tehnologie este văzută ca aplicarea acestor cunoştinţe şi metode, ca răspuns la percepţia omului la ceea ce vrea sau are nevoie. 4. Competenţa digitală Competenţa digitală implică utilizarea critică şi corectă a Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării (TIC). Aceasta este susţinută de competenţe de bază: utilizarea calculatoarelor pentru a prelua, evalua, stoca, produce, prezenta şi a schimba informaţii, precum şi de a comunica. 5. A învăţa să înveţi "A învăţa să înveţi" este abilitatea de a ne organiza propria noastră învăţare. Aceasta include gestionarea eficientă a timpului şi a informaţiilor, atât pentru noi înşine cât şi în grupuri. Aceasta înseamnă obţinerea, prelucrarea şi asimilarea de noi cunoştinţe şi abilităţi, precum şi modalităţi de orientare, căutare şi utilizare a informaţiei. A învăţa să înveţi ne încurajează să ne bazăm pe învăţarea anterioară şi experienţa de viaţă . 6. Competenţe sociale şi civice Aceste competenţe ar putea fi cele mai importante pentru tineri/elevi. Multe dintre ele pot fi achiziţionate prin implicarea activă în orice fel de muncă de tineret sau de voluntariat. Acestea acoperă toate formele de comportament de care am avea nevoie pentru a participa efectiv la viaţa noastră socială şi profesională. Competenţele civice ne oferă avantajul de a participa pe deplin la viaţa civică, pe baza cunoştinţelor privind conceptele şi structurile sociale şi politice şi angajarea pentru o participare activă şi democratică la viaţa socială. 7. Spiritul de iniţiativă şi antreprenorial Aceste competenţe se referă la capacitatea noastră de a transforma ideile în acţiune, care sunt deosebit de importante pentru activitatea de tineret şi iniţiativele de tineret. Aceasta include creativitate, inovaţie şi asumarea de riscuri, precum şi capacitatea de a planifica şi gestiona proiecte cu scopul de a atinge obiective. Pentru tineri / elevi abilităţile ar trebui să se refere la managementul de proiect proactiv care implică abilităţi cum ar fi planificarea, organizarea, gestionarea, conducere şi delegare, analiză, comunicare, evaluare şi înregistrare. O atitudine antreprenorială şi creativă se caracterizează prin iniţiativă, pro-activitate, independenţă şi inovaţie în viaţa personală şi socială a cuiva. 8. Sensibilizarea şi expresia culturală Presupune aprecierea importanţei exprimării creative a ideilor, experienţelor şi emoţiilor printr-o serie de medii, inclusiv muzica, artele spectacolului, literatură şi arte vizuale. Cunoştinţele culturale includ cunoştinţe de bază ale operelor culturale majore, inclusiv cultura populară ca parte important a istoriei umane. Este esenţial să se înţeleagă diversitatea cultural şi lingvistică a Europei şi nevoia de a o păstra. BIBLIOGRAFIE : « Metode şi instrumente pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă la clasă » - Mari-Elena Belciu, Daniela Demenenco, Simina Hinţ,... Piteşti : Paralela 45, 2011 PROGRAMUL ŞCOALA ALTFEL” AN ŞCOLAR 2011- 2012
GRADINITA P.N. nr 4
images.jpg
GRADINITA BRADISORUL DE JOS
GRADINITA BROSTENI
INVATAMANT PRIMAR
INVATAMANT GIMNAZIAL
SCOALA GIMNAZIALA "Romul Ladea" Adresa: Cartier Zona - Garii localitatea Oravita cod 325600 judetul Caras-Severin Telefon: 0255/572126 Fax: 0255/572126 e-mail: scromulladea@yahoo.com web-site: www.scoalaromulladea.ro
SCOALA GIMNAZIALA"ROMUL LADEA" ORAVITA