Despre Scoala "Romul Ladea"Conducerea Scolii Gimnaziale "Romul Ladea"Colectivul Scolii Gimnaziale "Romul Ladea"Invatamantul primarAn scolar 2012-2013An scolar 2013-2014Invatamantul gimnazialAn scolar 2012-2013An scolar 2013-2014Cabinet de asistenta psihopedagogicaSaptamana "Scoala altfel"Gradinita PN 4Gradinita Bradisorul de JosGradinita BrosteniBiblioteca ScolaraClub sportivAnunturiStiri si evenimenteInscrierea in invatamantul primar 2015-2016Inscrierea in invatamantul primar 2016-2017, pag.1Inscrierea in invatamantul primar 2016-2017, pag.2Inscrierea in invatamantul primar 2016-2017, pag.2ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2021-2022Inscrierea in invatamantul primar 2014-2015 Inscrierea in invatamantul primar 2020-2021Posturi didactice/catedre vacante/ rezervate pentru etapa de transfer la Scoala Gimnaziala "Romul Ladea"Posturi didactice/catedre vacante la Scoala Gimnaziala "Romul Ladea" Posturi didactice/catedre vacante la Scoala Gimnaziala "Romul Ladea" 2016Posturi didactice/catedre vacante la Scoala Gimnaziala "Romul Ladea" 2017Evaluarea Nationala - pag. 1Evaluarea Nationala -pag.2Evaluarea Nationala -pag.3Evaluarea Nationala -pag.4Inscrierea la liceuInscrierea la liceu 2015Stiri si evenimente; an scolar 2015-2016Evenimente importante la noi in scoalaOferta scolii, buget, plan managerialStiri si evenimente 2016 pag.1Stiri si evenimente 2016 pag.2Stiri si evenimente - an scolar 2016 / 2017, pag.1Stiri si evenimente, an scolar 2016/2017, pag.2Inscrierea in invatamantul prescolar 2020-2021Mediator scolar -concurs pag.1Mediator scolar -concurs pag.2Mediator scolar -concurs pag.3Îngrijitoare - post vacant pag.1 Îngrijitoare - post vacant pag.2Muncitor întreținere - post vacant pag.1Muncitor întreținere - post vacant pag.2Anunțuri - posturi vacanteAnunturi examene corigente 2017 - pagina 1Anunturi examene corigente 2017 - pagina 2Anunturi examene corigente 2017 - pagina 3Anunturi examene corigente 2017 - pagina 4 Anunțuri - acordare ajutor financiar pentru achiziția unui calculatorAnunțuri - BURSE ȘCOLAREAnunțuri - CONCURSURI ȘCOLAREDepartamentul CONTABILITATECONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE "ROMUL LADEA" CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE "ROMUL LADEA" pag.2CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE "ROMUL LADEA" pag.3CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE "ROMUL LADEA" pag.4CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE "ROMUL LADEA" pag.5CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE "ROMUL LADEA" pag.6.1CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE "ROMUL LADEA" pag.6.2Proiecte, programe, regulamenteCLASA ICLASA a II-aclasa a II-a CCLASA a III-aclasa a III-a DCLASA a IV-aScoli structuri ale Scolii Gimnaziale "Romul Ladea" OravitaInvatamant gimnazialGalerie foto 2012-2013Galerie foto 2013-2014ContactForum parinti-elevi-profesori
  • GRĂDINIŢA PN4 (prof. înv. preşc. Herac Simona, prof.inv.presc. Ioviţă Cristina)
Scopul proiectului Şcoala Altfel vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi nonverbale, nivelul creativităţii prin: Procesul de învăţare prin joc; Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor; Organizarea adecvată a ambientului educativ; Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare; Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării. Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări: Limbajul, vorbirea (pronunţia şi tipul de comunicare verbală); Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare,entuziasm; Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, detaşare, iritare, tensionare, încordare, plăcere, participare totală ,etc.); Adaptarea la situaţiile propuse, gradul de cooperare şi de atenţie; Acţiuni şi mişcări necontrolate ( agitaţie, ticuri, mişcări ale ochilor, gurii, mâinilor, picioarelor, corpului); Nivelul de anxietate, reacţia în faţa dificultăţilor sau eşecului. Proiectul nostru îşi propune : • Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară; • Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară; • Prevenirea comportamentului de eşec şi abandon şcolar; • Implicarea familiei în activităţile extraşcolare; • Facilitarea integrării şcolii în comunitate; • Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii stabilind astfel un nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile extraşcolare; • Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală. Grupul ţintă- preşcolarii Gr. PN. Nr. 4 Oraviţa Persoane implicate în proiect- profesori, învăţători, doctor, poliţist, educatoare, părinţi, alte personae din comunitatea locală SĂ PETRECEM CU ZÂNA PRIMĂVERII” DATA: 02.04.2012 SCOP: Dezvoltarea simţului artistic, gustului pentru frumos; Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi; OBIECTIVE: • să prezinte costumaţii specifice temei ; • cultivarea sensibilităţii şi aptitudinilor artistice; • să ne recreem şi să ne creem o bună dispoziţie de joc. TIPUL ACTIVITĂŢII: activitate recreativ-educativă GRUP ŢINTĂ: preşcolarii grădiniţei, educatoarele,părinţi FORMA DE ORGANIZARE: • Balul primăverii” premierea celor mai frumoase costume, măşti; • concurs de dans LOC DE DESFĂŞURARE: grădiniţa EVALUARE: * ideile şi impresiile copiilor exprimate verbal pe parcursului activităţii; fotografii. NATURA A-NVERZIT- plimbare prin cartier DATA: 03.04.2012 SCOP: Perceperea şi exersarea componentelor spaţio-temporale şi învăţarea posibilităţilor de mişcare a segmentelor corpului prin coordonare psiho-motrică; Consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor aplicativ-utilitare: mers în echilibru, târâre, tracţiune şi împingere, transport de greutăţi, escaladare. Exerciţii şi jocuri care necesită reacţii prompte la semnale auditive şi vizuale. OBIECTIVE: • să descopere elementele componente ale mediului înconjurător; • să sesizeze importanta mediului natural in viata omului; • să ne comportam civilizat în timpul jocurilor, să respectam regulile de joc ; • să ne dezvoltam armonios organismul ; • să ne recreem şi să ne creem o bună dispoziţie de joc. TIPUL ACTIVITĂŢII: plimbare în aer liber GRUP ŢINTĂ: preşcolarii grădiniţei, educatoarele FORMA DE ORGANIZARE: exerciţii şi jocuri,ştafete şi parcursuri aplicative • “ Veşmintele primăverii”- observaţie • “ Cursa anotimpurilor?”- joc de mişcare • “ Albinuţe şi fluturaşi pe flori”- parcurs aplicativ LOC DE DESFĂŞURARE: împrejurimile grădiniţei; EVALUARE: - ideile şi impresiile copiilor exprimate verbal pe parcursului drumeţiei; - fotografii. “CARTE, CINSTE CUI TE-A SCRIS! DATA: 04.04.2012 SCOP: Îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv pe baza experienţei personale acumulate în relaţia cu ceilalţi şi cu mediul educaţional; Participarea la activităţile de grup în calitate de vorbitor şi de auditor. OBIECTIVE: • să recunoască şi să recite poeziile învăţate; • să redea replici ale personajelor din poveştilor cunoscute; • să interpreteze rolul personajelor folosind vorbirea dialogată; • să manifeste interes și plăcere pe parcursul activității; TIPUL ACTIVITĂŢII: activitate de educarea limbajului GRUP ŢINTĂ: prescolarii grădiniţei, educatoarele FORMA DE ORGANIZARE: concurs de recitări, dramatizări după poveşti cunoscute • “ Recunoaşte autorul! “ • “ Poveşti şi poezii îndrăgite”- dramatizare, recitare LOC DE DESFĂŞURARE: incinta bibliotecii EVALUARE: CD şi un album cu pozele din timpul activităţilor desfăşurate. "PUNTE ÎNTRE SAT ŞI ORAŞ” DATA: 05.04.2012 SCOP: Îmbogăţirea orizontului cultural, formarea şi dezvoltarea gustului artistic şi estetic; Familiarizarea copiilor cu unele noţiuni de etnografie, folclor, artă şi cultură; Cunoaşterea particularităţilor portului popular, a obiceiurilor şi tradiţiilor locale; Fomarea unor deprinderi de comportare civilizată la vizitarea unui muzeu; OBIECTIVE: • să recepteze relatări, poveşti despre tradiţiile satului; • să perceapă valorile morale şi culturale; • să manifeste dragoste şi interes faţă de tradiţii,obiceiuri şi arta populară specifice zonei; • să comunice idei, impresii pe baza celor audiate; TIPUL ACTIVITĂŢII: conversaţie pe baza tradiţiilor străbune GRUP ŢINTĂ: prescolarii grădiniţei, educatoarele, bunici FORMA DE ORGANIZARE: • “ Costume populare specific zonei ”-observare • “ Povestea bunicului”- expunere LOC DE DESFĂŞURARE: Grădiniţa PN. Ciclova Montană EVALUARE: prin ideile şi impresiile copiilor exprimate verbal pe parcursului activităţii fotografii “ÎNVIEREA DOMNULUI” / În aşteptarea iepuraşului DATA: 06.04.2012 SCOP: Cunoaşterea unor elemente simple de religie şi cultură religioasă; Priceperea de a utiliza creator tehnicile practivaplicative învăţate în obţinerea unei lucrări în situaţii nou create; Manifestarea comportamentelor de acceptare, toleranţă şi solidaritate. OBIECTIVE: • să realizeze lucrări practice,ornamente de Paşti; • să creeze forme şi modele noi prin îmbinarea elementelor de limbaj plastic; • să realizeze teme religioase pe suprafaţa oului; • să-şi dezvolte gustul pentru frumos; TIPUL ACTIVITĂŢII: activitate practică GRUP ŢINTĂ: prescolarii grădiniţei, educatoarele FORMA DE ORGANIZARE: ateliere de lucru • Confecţionăm coşuleţe pentru ouă” • “Vopsim ouă” LOC DE DESFĂŞURARE: grădiniţa EVALUARE: - prin ideile şi impresiile copiilor exprimate verbal pe parcursului activităţii -fotografii - expoziţia
2.jpg
SCOALA CU CLASELE I-VIII "ROMUL LADEA" ORAVITA
Scoala cu clasele I-VIII "Romul Ladea" Adresa: Cartier Zona - Garii localitatea Oravita cod 325600 judetul Caras-Severin Telefon: 0255/572126 Fax: 0255/572126 e-mail: scromulladea@yahoo.com web-site: www.scoalaromulladea.ro
GRADINITA P.N. 4